Bigband ในวงการ Jazz หมายถึง ?

Bigband

Bigband คือ การรวมตัวกันของการเล่นดนตรีสไตล์ Jazz ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในยุคสวิง หรือต้นทศวรรษที่ 1930 จนถึงปลายยุค 1940 วง Bigband ส่วนใหญ่มักจะประกอบด้วยนักดนตรี 12 – 25 คน เล่นเครื่องดนตรีประเภท แซกโซโฟน, ทรัมเป็ต, ทรอมโบน รวมทั้งเครื่องให้จังหวะ

บางครั้งก็มีการแบ่งออกเป็น HotBand หรือ SwingBand สำหรับวงดนตรีที่ชอบจังหวะสวิงอันเร่งเร้า รวมทั้งการโซโลอิมโพรไวเซชั่นอย่างเต็มที่กับวง SweetBand ที่ลดสวิงและลดอิมโพรไวเซชั่นลง

ถึงจะพูดไว้ว่า Bigband ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในยุคสวิง แต่สำหรับความเป็นจริงแล้ว ก็ยังมีวงดนตรีสไตล์นี้เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังยุคสวิงเป็นจำนวนมาก เช่น วงดนตรีของ DizzyGillespie ซึ่งเป็น Jazz แบบ Bebop ผสม Afro-Cuban , วงดนตรีของ GerryMulligan , ShortyRogers และ GilEvans ที่เป็น Cool Jazz หรือบางส่วนจากผลงานของ SunRa ในยุคหลังทศวรรษ 1950 ซึ่งเป็น Free Jazz เป็นต้น บางครั้งมีการเรียกวงดนตรี Bigband ในยุคหลังซึ่งบรรเลงสำหรับการฟังไม่ใช่การเต้นรำว่า ProgressiveBigBand อีกด้วย

ขนาดของ Bigband นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้แก่นักประพันธ์ดนตรีรวมทั้งนักเรียบเรียงเสียงประสาน Jazz ให้สามารถใช้ศักยภาพของวงอย่างเต็มที่ ในการแสดงออกเรื่องแนวคิดบวกกับเทคนิคที่แตกต่างกันหลากหลายรูปแบบ ออกไปตามความสนใจของแต่ละคน แต่ถึงกระนั้นก็ตามเนื่องจากต้นทุนในการดำเนินการงานของวง Bigband ค่อนข้างสูงจึงทำให้ปัจจุบันมีวงอาชีพแบบเต็มเวลาไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่จะเป็นวงดนตรีเฉพาะกิจที่มีการรวมตัวกันตามวาระพิเศษสำคัญๆ หรือเป็นวงในรั้วสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น

Bigband-pic

Bigband ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 3 กลุ่ม ได้แก่…

  • กลุ่มเครื่องลมไม้ ประกอบด้วย อัลโตแซ็กโซโฟน 2 เครื่อง , เทเนอร์แซ็กโซโฟน 2 เครื่อง , บาริโทนแซ็กโซโฟน 1 เครื่อง
  • กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง ประกอบด้วย แตรทรัมเป็ท 2 – 3 เครื่อง , สไลด์ทรอมโบน 2 เครื่อง
  • กลุ่มเครื่องกระทบหรือตีประกอบจังหวะ ประกอบด้วย กลองหลากหลายขนาด , กีต้าร์ , กีต้าร์เบส และเปียโน

จากจุดมุ่งหมายของการบรรเลงบทเพลง ด้วยวง Bigband ก็เพื่อใช้ในการประกอบการเต้นรำลีลาศ และเอาไว้บรรเลงฟังเพื่อความไพเราะ เหมาะสำหรับงานเทศกาลรวมทั้งงานสังสรรค์ในโอกาสพิเศษต่างๆ งานคอนเสิร์ตงาน Event รวมไปถึง AfterParty พิธีมงคลสมรสอีกด้วย ทั้งนี้จำนวนผู้บรรเลงก็จะคล้ายกับวงคอมโบ้ 8 ชิ้นแต่มีการเพิ่มจำนวนเครื่องเป่าให้มากเข้าไปอีก โดยมีตั้งแต่ 14 ชิ้นไป อย่างไรก็ตามก็ยังสามารถเพิ่ม “นักร้อง”เพื่อ สร้างสีสันให้แก่งานนั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้น แนวเพลงที่บรรเลง ก็จะเป็นประเภทเพลงละครบรอดเวย์, เพลง Jazz เช่น เพลงของ GlennMiller , เพลงพระราชนิพนธ์ รวมถึงเพลงไทยเดิม , เพลงไทยสากลจากทุกยุคทุกสมัยอีกด้วย

Comments are closed.