ประวัติความเป็นมาดนตรี Jazz

History_of Jazz Music
            แจ๊ส เป็นแนวเพลงชนิดหนึ่ง ที่เริ่มต้นขึ้นจากคนผิวดำ ในสหรัฐฯ โดยเป็นกลุ่มชนที่มีบรรพบุรุษมาจากทวีปแอฟริกา เรียกว่า Afro – American อย่างที่เราทรายกันดีอยู่แล้วว่าทวีปแอฟริกานั้นเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ในส่วนของดนตรีทั้งหลายก็มักจะเล่นเพื่อที่สื่อสารกับเทพเจ้า ตามความเชื่อในแบบโบราณ ดังนั้นทวีปแอฟริกาจึงเป็นทวีปหนึ่งที่มีประวัติทางด้านดนตรีหลากหลาย รวมถึงดนตรีแจ๊สนี้ด้วย

History of_Jazz Music

            ดนตรี Jazz มีความเริ่มต้นจากทาสนิโกร ณ นิวออร์ลีน ก่อนหน้านี้นิวออร์ลีนเป็นทาสของนโปเลียน แต่หลังจากที่นโปเลียนได้ขายทาสนิโกร ให้กับอเมริกา จึงเกิดการอพยพเข้าอเมริกา ทำให้ประเทศนี้มีหลายเชื้อชาติ ทั้งสเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ เป็นต้น ในชีวิตประจำวันของเหล่าทาสนิโกร หลังจากที่ทำงานกันเสร็จก็จะมานั่งสังสรรค์ ร้องรำทำเพลง ซึ่งเครื่องดนตรีที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเคาะ เช่น กลอง เป็นต้น ในทางประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานไว้ว่ากลุ่มคนที่สร้างดนตรีแจ๊สขึ้นมานั้น น่าจะเป็นกลุ่มคนพวก Gongoes ซึ่งเป็นเผ่าที่มีการบูชางูใหญ่ โดยการสันนิษฐานครั้งนี้อ้างอิงมาจากเพลงสวดของเผ่าคองโก ที่ถูกแต่งขึ้นก่อนที่จะถูกปลดปล่อยเป็นอิสระ จากการเป็นทาส

History of Jazz Music

            ลักษณะดนตรีที่ชาวแอฟริกันที่เป็นต้นกำเนิดของดนตรีแจ๊ส มีลักษณะเป็นดนตรีที่ด้นสด หมายความว่าไม่ได้มีรูปแบบที่แน่นอนมาก่อน โดยเน้นจังหวะที่ซับซ้อน มีการร้องโตตอบ ซึ่งสองลักษณะนี้ถือเป็นลักษณะเด่นๆ ของดนตรีในแถบแอฟริกาตะวันตกเลยก็ว่าได้ เพลงโดยส่วนใหญ่จะมีการแสดงอารมณ์ที่ค่อนข้างลึกซึ้ง ที่พัฒนามาจากเพลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซะส่วนใหญ่ โดยเพลงพื้นเมืองเหล่านี้ถูกเรียกว่า เพลงบูลส์ ปัจจุบันเพลงบูลส์ถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญของเพลงแจ๊ส หลังจากนั้นก็มีการค้นพบดนตรีที่เรียกว่า Ragtime เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามาเป็นดนตรีแจ๊ส ซึ่งต่างก็มีความเชื่อว่าเพลงแนวนี้มีที่มาคล้ายๆ กันกับเพลงบูลส์ โดยเกิดจากการผสมผสานของจังหวะแบบแอฟริกัน

History of Jazz_Music

            ในส่วนของการพัฒนามาเป็นดนตรีแจ๊ส ก่อนหน้าที่คนจะมีความรู้ในเรื่องของโน้ตดนตรี ก็มักจะเล่นด้วยการใช้ความน่าจะเป็นในการฟังเสียง แต่ความสามารถพิเศษก็คือสามารถเล่นแบบด้นสดได้ แต่ลึกๆ แล้วก็จะมีทำนองหลักอยู่ในใจ ถือว่าการด้นสดนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของดนตรีแจ๊สด้วย เพราะมันทำให้ดนตรีนั้นมีความสดชื่น มีชีวิตชีวามากขึ้น แถมยังทำให้การบรรเลงแต่ละครั้งจะไม่ซ้ำกันอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามในยุคนั้นก็ยังไม่มีการระบุคำว่า ดนตรีแจ๊ส เกิดขึ้น แต่จะเรียกรวมๆ ว่า Hot Music จนกระทั่งโอดีเจบี โด่งดังขึ้นมา จึงได้มีคำว่า Jazz เกิดขึ้น แล้วก็มีการเรียกกันมาอย่างแพร่หลายคนถึงปัจจุบัน หลังจากเวลาผ่านไปดนตรีแจ๊ส ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้

Comments are closed.